Lesgelden Jaarprogramma I - 2019

Wil je tijd voor jezelf creëren èn in jezelf investeren voor de rest van je leven? Ik bied je in drie blokken een prachtige en vooral leuke gelegenheid met jezelf bezig te zijn. Cursusdata zijn bekend.

€ 370 per blok

of € 1.050 als je voor 1 december 2018 de drie blokken betaalt. Je krijgt dan €60 korting
• lesgelden svp 4 weken voor aanvang van het blok te betalen.
 

Vrijdagen van 14:00 - 21: 00 u. Het is bij mij thuis en de groep is klein (max. 8). Daarom kunnen de lesgelden laag blijven. Rond vijf uur eten we gezamenlijk. Neem zelf iets te eten mee. 


Lesgelden Jaarprogramma II (vervolg)

Kosten: € 500,- als je in 1x betaalt voor 1 september 2018.

Of in 2 termijnen: 1e termijn voor 1 sept. 2018 € 260,- en 2e termijn  voor 1 okt. 2018 € 260,-

Alle bedragen zijn incl. BTW, koffie en thee en eventueel lesmateriaal. Ontvangst cursusgeld altijd vóór het begin van het blok. Aanmeldingen zijn definitief na ontvangst hiervan. Bij annulering 2 weken voor aanvang van de cursus zal 10% van de betaling worden ingehouden. Het cursusgeld kan worden overgemaakt op SNS Bank IBAN NL13SNSB0948464372 t.n.v. Jellie Keuning.