Vind de 'wereld'leider in jezelf - Jaarprogramma I

De wereld verandert terwijl je er aan deelneemt. Kun je het bijbenen?

Je wordt sterker wanneer je jouw verstand en jouw gevoel laat samengaan. Weet waar jouw krachten liggen en vertrouw op jezelf in deze wereld. Je kunt gewetensvol van binnen-uit leven.

Deze ervaringen en vragen komen geregeld aan bod in mijn lessen over intuïtie. “Werken” aan je intuïtie betekent dat je beter leert omgaan met je gevoelsleven en je energie, en je bewuster wordt van je patronen, programmering en oordelen. Het begint bij het herkennen, accepteren en loslaten van alles wat je denkt te zijn. 

Intuïtie is helder weten, ook wel 'inzicht zonder nadenken'. Het helpt je richting te geven, je te leiden en de juiste keuzes te maken in je persoonlijk leven, je werk en je relaties. Hiervoor is ook samenwerking met het verstand nodig. Vanuit het verstand ontstaat de doelgerichte actie.

Het allerbelangrijkste bij het openstaan voor je intuïtie, is aanwezig te zijn in het Hier en Nu. Door uit “je hoofd te stappen”, uit de maalstroom van je gedachten, kun je vollediger voelen en ervaren. Alleen in het NU pik je de signalen op vanuit je zintuigen, maar ook vanuit je gevoelens en gedachten. 

Mediteren, visualiseren, energieoefeningen en aandachtstraining (mindfulness training) zijn daarbij onmisbaar. In rust en stilte kun je beter luisteren naar jezelf, naar je intuïtie.

Een snel veranderende wereld

We leven in een snel veranderende, complexe wereld. Sterker nog het lijkt wel of de wereld in brand staat. Dat zorgt voor een overdaad aan informatie en (negatieve) prikkels. Meer dan ooit is het daarom belangrijk te kunnen vertrouwen op je intuïtie, zodat het lijntje met jezelf helder en duidelijk is. Door je intuïtie bewust aan te spreken, kom je weer bij je kern. En blijf je ook in verbinding met essentiële kwaliteiten als liefde, compassie en creativiteit.