Een snel veranderende tijd

We leven in een snel veranderende tijd waarin oude structuren uiteenvallen en we in tal van zaken naar nieuwe vormen en oplossingen moeten zoeken. Ook innerlijk zitten we in een evolutie proces. Oude gedragspatronen en vastgezette overtuigingen moeten worden herzien. Dat kan tijdelijk chaos en onzekerheid veroorzaken.

Essentiële kwaliteiten als liefde, verbinding, compassie, intuïtie en creativiteit kunnen nooit verloren gaan, omdat ze tot onze essentie behoren. Wel kunnen we het contact met onze essentie kwijtraken. Door je intuïtie bewust aan te spreken, kom je weer bij je kern.