Tot nu toe voldoet de opleiding aan mijn verwachtingen

Ik hoop de moed te hebben om er echt voor te gaan en ook anderen deelgenoot te maken van wat ik heb ontdekt. En leren te geven, door te geven van de kosmische energie, zodat anderen daar ook profijt van kunnen hebben. De opleiding is leuk, de andere cursisten zijn al snel vertrouwd en ook net zo zoekend. De een met wat meer bagage, de ander wat aarzelende, maar allemaal onderweg naar groei.

Jacqueline van Aalst