De cursus bevalt me uitstekend

De cursus bevalt me uitstekend en dat is absoluut mede te danken aan de persoon die deze cursus geeft :Jellie Keuning. Zij komt op mij zeer overtuigend en integer over en wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is ,ze staat met beide benen op de grond. Daar waar nodig, geeft ze ook persoonlijk begeleiding zonder autoritair te zijn. Ze reikt je handvatten aan waardoor jezelf meer inzicht krijgt in de situatie zoals die zich op dit moment voordoet.


Een warme persoonlijkheid die niet schuwt kritisch, doch zonder te veroordelen, de dingen  te benoemen.

Trudie Segers